Lemmikin hoito omistajan sairastuessa

Jo lemmikin harkintavaiheessa tulee pohtia, miten lemmikin hoito hoidetaan, mikäli itse ei pysty sitä hoitamaan. Vaikka lomamatkat eivät kuuluisikaan omiin suunnitelmiin, voi tulevaisuudessa vastaan tulla esim. keikkatyöpäiviä, joiden ajaksi lemmikki tarvitsee hoitoa. Omistaja voi myös sairastua tai joutua tapaturmaan, esimerkiksi kolariin, vaikka itse noudattaisikin varovaisuutta. Jos pystyt, kerro hoitohenkilökunnalle, että sinulla on lemmikki kotona, joka vaatii hoitoa. Mutta miten lemmikin hoito järjestetään tajuttomana sairaalasta käsin?

Varmista eläimelle luottohoitaja
Sovi jo ennen lemmikin hankintaa, kuka on vastuussa lemmikkisi hoidosta tai toimii lemmikin yhteyshenkilönä, mikäli et itse ole saavutettavissa. Usein hoitoapu löytyy sukulaisilta, ystäviltä tai naapureilta. Uskalla pyytää apua! Moni saa hyvän mielen auttamisesta, tai eivät koe auttamista niin suureksi työksi, kuin mitä sen ehkä itse kuvittelet heille olevan.

Yhteyshenkilön on hyvä tietää lemmikkisi tiedot ja tarpeet, esimerkiksi nimi, syntymäaika, allergiat ja herkkyydet, mistä eläimen dokumentit (esim. rokotuskortti tai passi) löytyvät, mitä ja miten usein lemmikki syö sekä minkäluontoinen lemmikki yleisesti on. Yhteyshenkilö kannattaa hankkia oman perheen ulkopuolelta. Voi olla, että koko perhe joutuu samalla kerralla onnettomuuteen, jolloin kukaan perheenjäsenistäkään ei pääse kotiin hoitamaan lemmikkiä. Yhteyshenkilöitä kannattaa olla useita.

Eläinhoitola
Mikäli lemmikin yhteyshenkilöä ei ole mahdollista järjestää, mieti valmiiksi, mihin eläinhoitolaan haluaisit lemmikkisi sijoitettavan, jos et itse pysty hoitamaan eläintä. Tämä hoitola kannattaa merkitä lemmikkisi yhteyshenkilöksi, jos muita ei ole mahdollista saada. Neuvottele asiasta eläinhoitolan kanssa, sillä eläinhoitola laskuttaa hoidosta vuorokausikohtaisen hinnan. Miten maksaminen hoidetaan, jos et ole tajuissasi? Voiko hoitolan kanssa esimerkiksi tehdä jo etukäteen laskutussopimuksen, kuinka monelle päivälle ja mikä on maksimihinta? Mitä eläimelle tapahtuu sen jälkeen, kun maksimipäivämäärät sopimuksessa tulevat täyteen? Voit myös neuvotella yhteyshenkilöjesi kanssa, voivatko he hoitaa hoitolamaksut puolestasi niin kauan aikaa, kun et ole itse siihen kykenevä.

Eläinsuojeluyhdistys
Mikäli lemmikin yhteyshenkilöä tai lemmikkihoitolaa ei ole mahdollista järjestää, pystyykö paikallinen eläinsuojeluyhdistys auttamaan, mikäli sinulle tapahtuu jotain? Myös eläinsuojeluyhdistyksen kanssa kannattaa tehdä hoitosopimus: paljonko hoidosta veloitetaan, kuinka pitkäksi aikaa he pystyvät sitoutumaan lemmikkisi hoitoon, hoidetaanko lemmikkiä kotonasi vai siirtyykö lemmikki eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin tai sijaiskotiin, entä laskutetaanko ruoasta ja hiekasta erikseen?

Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa kannattaa tehdä myös luovutussopimus siitä, milloin lemmikin omistajuus siirtyy sinulta eläinsuojeluyhdistykselle, myös sellaisissa tapauksissa, jossa eläimen hoitajana toimii yhteyshenkilö tai eläinhoitola. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi hoivakotiin muutto, kooma tai oma kuolema.

Hätätilannetiedot
Tieto kotona odottavasta lemmikistä kannattaa pitää jotenkin aina mukana. Esimerkiksi monien puhelimien lukitusnäytölle pystyy lisäämään hätätilannetietoja, esim. lääkitykset ja allergiat. Tähän voi lisätä myös tiedot lemmikistä. Tällöin kuka tahansa, joka saa puhelimesi käsiinsä, voi lukea asettamasi viestin ja hätätilannetiedot avaamatta puhelimesi lukitusta. Etsi netistä ohjeet tai pyydä puhelimen myyneeltä liikkeeltä apua hätätilannetietojen lisäämiseen juuri sinun puhelinmalliisi.

Puhelimen lukitusnäyttö
Yksinkertaisinta ja varminta on lisätä tieto lemmikistäsi puhelimen lukitusnäyttöön tekstinä tai kuvana. Tekstinä voi esimerkiksi olla ”minulla on lemmikki kotona” sekä tieto lemmikkien lajista, määrästä, niiden hoitoyhteyshenkilöstä ja omasta nimestä. Jos tekstin lisäys ei onnistu, voit kirjoittaa tiedot paperille, ottaa siitä kuvan ja lisätä kuvan lukitusnäytön taustakuvaksi.

ICE-kontaktit
Kirjaimet ICE tarkoittavat hätätilannetta (ICase of Emergency). ICE-ihminen on henkilö, jolle hoitohenkilökunta voi soittaa hätätilanteessa. ICE-yhteystieto lisätään puhelimeen yksinkertaisesti muokkaamalla sen kontaktin nimeä, joka on hätäyhteyshenkilösi. Tällöin hänen nimensä eteen lisätään kirjaimet ICE, esim. ICE äiti, ICE isä jne.

Useimmissa älypuhelimissa on ICE-numeroille on oma erillinen paikkansa. Tällöin hoitohenkilökunnalla on pääsy ICE-tietoihisi, vaikka puhelimesi olisi lukittu. Etsi netistä ohjeet tai pyydä puhelimen myyneeltä liikkeeltä apua ICE-kontaktien lisäämiseen juuri sinun puhelinmalliisi. Pidä huolta, että ICE-yhteyshenkilösi on tietoinen lemmikkisi hoitotarpeesta, jos et itse ole tavoitettavissa.

Lemmikin hätätietokortti
Lompakossa kannattaa pitää mukana lemmikin hätätietokorttia. Mikäli et löydä valmista mallia eläintarvikeliikkeistä, eläinlääkäriasemilta tai netistä, voit tehdä oman yksinkertaisen version vaikka pienelle paperilapulle. Kirjoita lappuun ”minulla on lemmikki kotona.” Lisää tieto lemmikkien lajista, määrästä ja siitä, kuka on hoitoyhteyshenkilö, johon voidaan ottaa yhteyttä, mikäli sinulle tapahtuu jotakin (yhteyshenkilö, eläinhoitola tai eläinsuojeluyhdistys).

© Suvi Rautsiala

Lemmikin hätätietotaulu
Tapaturma voi sattua myös kotona. Lemmikin hätätietotaulu on niitä ihmisiä varten, jotka tulevat kotiisi, esim. ensihoitajat tai lemmikkisi hoitajat. Lemmikin hätätietotaulu sijaitsee kodissasi näkyvällä paikalla. Myös siihen lisätään lemmikin yhteyshenkilön tiedot, jotta esim. ensihoito voi konsultoida eläimen yhteyshenkilöä. Hätätietotauluun merkitään, minkä lajisia, kuinka monta ja minkä nimisiä lemmikkejä sinulla on ja miten niitä hoidetaan.

Merkitse, missä säilytät lemmikkisi tarvikkeita, esim. dokumentit, ruoat, lääkkeet ja kissanhiekka. Kirjoita tauluun ruokinta-, lääkintä-, ulkoilutus- ja muut hoito-ohjeet. Kirjoita tauluun, millä eläinlääkäriasemalla lemmikisi on käynyt, jolloin sen hoitohistoria on kyseiseltä klinikalta saatavissa väliaikaisille hoitajille. Näin lemmikkisi hoito pystytään järjestämään, vaikka et itse pystyisi ohjeita antamaan.

Kirjoita myös, minkälaista hoitoa toivot eläimelle, mikäli se sairastuu (esim. tietyt operaatiot tai tietty euromäärä) ja minkälaisissa tilanteissa hoitajalla on oikeus etsiä lemmikille uusi koti tai lopettaa lemmikki (esim. jos eläinlääkäri suosittelee lopetusta). Ilmoita tällaisia tapauksia varten, haluatko lemmikin tuhkattuna kotiin vai yhteistuhkaukseen eläinlääkäriaseman kautta. Uutta kodinetsintää varten voit antaa tietoja, millainen koti olisi lemmikeillesi hyvä.

© Suvi Rautsiala

Sairaalan sosiaalityöntekijät
Mikäli joudut sairaalaan ja tieto kotona odottavista lemmikeistä saadaan jotakin kautta välitettyä hoitohenkilökunnallesi, he pystyvät ohjaamaan tapauksen edelleen sairaalan sosiaalityöntekijöille. He pystyvät antamaan sairastuneelle apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn sekä koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. He voivat ottaa yhteyttä lemmikkisi yhteyshenkilöön. Mikäli yhteyshenkilöä ei ole tai hän ei ole tavoitettavissa, sosiaalityöntekijää voi pyytää ottamaan yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluyhdistyksiin. Sosiaaliohjaajalta kannattaa varmistaa myös se, onko omistajan mahdollista saada tukea lemmikin hoitokulujen kattamiseksi eläinhoitolassa, jos omistajan omat varat eivät siihen riitä.

Vaihtoehtoisia hoitopaikkoja
Mikäli hoitoa ei pysty järjestämään kenenkään luona, eläinhoitolassa tai eläinsuojeluyhdistyksellä, kannattaa tarkastaako, tarjoaako paikallinen 4H-yhdistys lemmikinhoitopalveluja. Sosiaalisessa mediassa on myös monia ryhmiä, joissa tarjotaan apua. Tällaiset ryhmät löytyvät yleensä nimillä hätäkahvit, hätäapu, eläinten hoitorinki, apurinki tms. paikkakunnan nimeen liitettynä. Myös sosiaalisen median paikallisista puskaradioryhmistä kannattaa kysyä apua.

Lemmikistä luopuminen
Mikäli luotettavaa ja asiantuntevaa apua ei kertakaikkiaan ole saatavilla tai mahdollista toteuttaa, tulee miettiä lemmikistä luopumista esimerkiksi eläinsuojeluyhdistyksen kautta. Kannattaa muistaa, että useat eläinsuojeluyhdistykset vastaanottavat uusia koteja etsiviä lemmikkejä myös oman toimialueensa ulkopuolelta. Mikäli paikallinen eläinsuojeluyhdistys ei pysty vastaanottamaan lemmikkiä, kannattaa kysyä apua myös kauempana olevilta eläinsuojeluyhdistyksiltä. Lemmikin kuljetus kauemmas on yleensä vain järjestelykysymys, johon saa usein apua yhdistykseltä tai sosiaalisesta mediasta. Lemmikeillä on hämmästyttävän loistava kyky sopeutua uusiin koteihin, eivätkä ne ole riippuvaisia juuri tietyistä henkilöistä, kuten nykyisestä omistajastaan. Myös erityistarpeiset eläimet, esimerkiksi lääkitystä tarvitsevat, saavat kyllä uuden kodin osaavan eläinsuojeluyhdistyksen kautta.

Testamentti
Oman kuoleman varalta testamentissa kannattaa määritellä, kenelle lemmikin omistajuus siirtyy kuoleman jälkeen. Lemmikki ja sen hoitoon tarkoitetut varat kannattaa testamentata henkilölle tai järjestölle, joka sitoutuu asiaan. Testamentin laatimisessa kannattaa käyttää juristia apuna.

Lähteet

Google 2020. Apua hätätilanteessa Android-puhelimella. Luettavissa: https://support.google.com/android/answer/9319337?hl=fi. Luettu: 13.4.2020.

Kymsote. Terveyssosiaalityö. Luettavissa: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Aikuisten-sosiaalipalvelut-ja-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4palvelut/Terveyssosiaality%C3%B6/p/terveyssosiaalityo. Luettu: 13.4.2020.

Maaseudun Tulevaisuus 2017. Vakavan sairastumisen varalle kannattaa laatia hoitotahto ja muita asiakirjoja. Luettavissa: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.212206. Luettu: 13.4.2020.

Punainen Risti. ICE-kontaktin lisäys kännykkään. Luettavissa: https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/ice-lyhenne-kannykkaan. Luettu: 13.4.2020.

Yle 2016. Hätätietokortti lompakossa voi pelastaa lemmikkisi hengen. Luettavissa: https://yle.fi/uutiset/3-8630406. Luettu: 13.4.2020.

Yle 2019. Digitreenit: Kännykkä voi pelastaa henkesi – viisi turvavinkkiä, joilla varaudut hätätilanteisiin. Luettavissa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/04/27/digitreenit-kannykka-voi-pelastaa-henkesi-viisi-turvavinkkia-joilla-varaudut. Luettu: 13.4.2020.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s